+ خرده نکات:
کاربرانی که قصد تکثیر عروس هلندی را دارند ، توصیه می کنم از جفت زدن عروس های رام اکیداً خودداری ورزند علل : دیر جفت خوری یا هرگز جفت نخوردن پرنده رام ، قلمرو طلب است جفت بی مسئولیت یا بدجنس عادات غذایی نادرست


دوشنبه 24 آذر 1393

عنوان آخرین یادداشتها