+ نکات مهم برای جفت زدن عروس هلندی
خرید جفت های سالم و جوان + تعیین جنسیت صحیح + ت غذیه مناسب + جفت زدن از طریق دورآشنایی = جفت خوردن کاربرانی که جدید الورود هستند لطفا به هریکی از لینک های فوق جهت کسب اطلاع بیشتر مراجعه کنند و از درج سوال های تکراری در این حوزه خودداری کنند. به یاد داشته باشید که وجود نزاع بین جفت ها، نمی تواند دال بر غیرمولد بودن آنها باشد. وحشی بودن یا رام بودن عذری در جفت نخوردن نیست. خرید جفت های هم رنگ دلیل بر جفت خوردن نیست. رژیم غذایی مناسب عاملی مهم در جفت خوردن است. در پایان ، صبر شما... عاملی فوق العاده مهم درجفت خوردن عروس هلندی های شماست. از آنجایی که این وبلاگ ، تقریباً در مورد تمامی مسائل پست های تخصصی مختلفی درج کرده است ، شما می توانید با جستجوی عوان مورد نظر در بخش جستجوی وبلاگ، به مطالب درخواستی دسترسی پیدا کنید.


شنبه 1 آذر 1393

عنوان آخرین یادداشتها