+ چکیده : پر ریزی در فصول سرد سال
گاهاً برای نگهدارندگان عروس هلندی پیش آمده است که از اواسط فصل پاییز الی پایان فصل زمستان، پرنده یا پرندگان آنها پر ریزی داشته باشد ( در فصلی جداگانه در مورد انواع پرریزی ها و دلایل آنها صحبت شده است) که علت اصلی آن تغییرات دمایی می باشد مخصوصا این اتفاق قریب به اتفاق برای اکثر دارندگان عروس هلندی در محیط داخلی منزل اتفاق می افتد. از علائم این دوره ی نسبتاً کوتاه می توان به : یک. دچار شدن به پر ریزی در اکثر نقاط بدن من جمله ریزش مکرر تمامی دمها ، بالها و حتی تاج پرنده دو. پرنده کم حوصله ،کسل و بی حال می شود سه.میل به تکثیر یا متوقف می شود و یا اینکه به حداقل میزان خود میرسد و در مواردی ، حیوان به صورت غریزی از مسئولیت تخم ها یا جوجه های خود سر باز میزند و به امور خود مشغول می شود. بنابراین به طور کلی در طی دوره ی پر ریزی ( به دلیل نوسانات دمایی ) از نظر تغذیه از پرنده ی خود با استفاده از رژیم غذایی مناسب که جدول آن در وبلاگ هست،رسیدگی کامل نموده و اجازه دهید این دوره به پایان رسیده و بعد اقدام به تکثیر مجدد طوطی های خود نمایید.


سه‌شنبه 27 آبان 1393

عنوان آخرین یادداشتها