+ نکات کلیدی و مختصر هنگام خرید عروس هلندی
یک. وارد مغازه که شده فاصله ی خود را با قفس عروس هلندیها حفظ کرده و حالت عمومی تمام عروس ها رو بررسی میکنم ( پرنده ی سالم همیشه خودش رو با آواز خواندن یا نشاط و حرکت و پرواز نشون می ده) دو. به قفس عروس ها نزدیک می شم و پرنده های سالمی که ابتدا درمرحله ی اول شناسایی کردم رو از نزدیک تحت بررسی قرار میدم. سه. ابتدا در ناحیه ی فوقانی اندام پرنده تجسس می کنم : بینی الف : سوراخ های بینی باز هست یا بسته ب. آیا بینی کبود و قرمز یا حالت عادی دارد ج. آیا بینی تر هست یا خشک هست. د. آیا بینی پرنده صدا می دهد یا خیر !!! ( بسیار بسیار مهم) چشم ها الف . چشم ها شفاف هست یا خیر ؟ ب. چشم ها قرمز است یا حاوی قی دراطرافه ست یا خیر ؟ ج. آیا چشم ها ملتحم هستند و شی خارجی یا عفونتی در اطراف چشم وجود دارد یا خیر ؟ منقار : آیا منقار تَرَک تَرَک هست یا سالم است ؟ وضعیت تنفسی : آیا پرنده به طور مداوم عطسه می کند یا خیر ؟ یا تنفس پرنده صدادار هست یا خیر ؟ [ خجالت نکشید، دراین مورد حساس باشید چرا که این صداها ، خود می تواند علائم چندین بیماری باشد ] وضعیت تحتانی : پرهای بدن : الف. پرنده لخت از پر است یا پوشش مناسبی دارد؟ ب. آیا پرها خونی است یاپرها سالم است ؟ ج. ایا پرنده به طور غیر عادی خود را می خاراند یا خیر ؟ ه. آیا پرنده خود را پوش می دهد یا خیر ؟ پاها : الف : آیا محل ناخن های پرنده سالم هست یا خیر ؟ ب. آیا پرنده تمام انگشت ها را دارد یا خیر ؟ ج. آیا پرنده لَنگ می زند یا خیر ؟ ه. ایا پوشش پوستی پای پرنده طبیعی است _( صاف به رنگ صورتی یا صورتی تیره و عاری از سفید های قارچ یا خونمردگی و بریدگی ) یا خیر ؟ در نهایت : وضعیت تغذیه و اجتماعی : آیا پرنده خوش خوراک است و به خوردن غذا در اجتماع می پردازد یا خیر ؟ آیا پرنده نسبت به شما عکس العمل نشان می دهد یا خیر ؟ آیا پرنده مدفوع جامد دارد یا آبکی ؟ آیا پرنده گوشه نشینی می کند یا در تمام فضای قفس فعالیت دارد ؟ اینها همگی نکاتی کلید در خرید عروس هلندی می باشند و با رعایت موارد بالا به جرأت می توان گفت که هرگز به مشکلی از قبیل بیماری پرنده و حتی جفت خوردن پرنده برخورد نخواهید کرد.


شنبه 24 آبان 1393

عنوان آخرین یادداشتها