X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

مرجع تخصصی عروس هلندی
پرورش،نگهداری و بیماری ها 
فوق برنامه ی وبسایت
Google

در این وبلاگ
در کل اینترنت


در پست های قبلی با نژاد های خالص و ناخالص و نحوه ی جفت زدن آنها و یک سری نکات کلید آشنا شدید..

در پست قصد داریم به مجموعه استثنائاتی  در نژاد های خالص و ناخالص اشاره کنیم و این مبحث را به طور کلی به پایان برسانیم.

گفته شد نژاد های خاکستری، لوتینو، وایت فیس معمولی، در حالت عادی و بدون در نظر گرفتن ناقل بودن هیچ نوع نژادی ...شامل نژاد های خالص می شوند.

و در مقابل نژادهایی مانند نژاد های ابلق، گل باقالی، وایت فیس های ابلق...از جمله نژاد هایی هستند ...که به طور کل با عنوان نژاد ناخالص شناخته می شوند...

حال این سوالات به وجود می آید: آیا جفت خوردن نژاد های خالص باعث به وجود آمدن نژاد ناخالص می شود یا خیر؟

و سوال بعدی اینکه آیا جفت خوردن نژاد های ناخالص مطلق، صرفا نژاد های ناخالص تولید می کنند یا آنکه می توانند نژاد خالص تولید کنند؟

 

ابتدا به بررسی پاسخ سوال اول می پردازیم:یعنی جفت خوردن نژاد های خالص و احتمال تولید نژاد ناخالص از نژاد های خالص:

قبل از آنکه اقدام به تهیه ی جفت های مولد کنیم، ابتدا باید بررسی کنیم که قصد داریم چه نوع نژادی را تولید کنیم،

مثالی می زنیم:

آقای الف قصد دارد نژاد لوتینوی خالص تولید کند، چکار باید انجام دهد؟

آیا فقط کافیست که آقای الف رفته و دو جفت عروس هلندی به عنوان مثال ماده خالص لوتینو خریده و نر خالص خاکستری خریده و انتظار داشته باشد که نژاد خالص لوتینو تولید کند؟

پس آقای الف در ابتدا باید این مسئله را بداند که اگر قطعا در نظر دارد که فقط نژاد خالصی را تولید کند...حتما نر و ماده ی خالص آن را خریداری کند...

یعنی اگر آقای الف قصد داشته جوجه های خالص لوتینو تولید کند...قطعا باید دو عروس هلندی نر و ماده با نژاد خالص لوتینو خریداری کند..

سوال:یعنی اگر آقای الف ، یک عروس هلندی ماده لوتینو خالص خریده و یک عروس هلندی نر خالص نژاد خاکستری هم می خرد، دیگر نمی تواند نژاد خالص تولید کند؟

پاسخ: بله...می تواند...در پاسخ به این سوال باید مبحث استثنائات را بیان کرد...گفته می شود که در عروس هلندی ها ، ماده ها نسبت به نر ها از ژن قوی تر بهرمند هستند...به این معنا که می توانند خصوصیات خود را به جوجه منتقل کنند و بر خصوصیات ژنی نر غالب می شوند.

بر همین مبنا امکان آن وجود دارد که از یک ماده نژاد خالص لوتینو و یک نر خاکستری ...بتوان جوجه های خالص لوتینو تولید کرد.

 

سوال:یعنی اگر آقای الف نر خالص لوتینو داشت، و یک ماده خاکستری خالص داشت نمی توانست نژاد خالص لوتینو به دست آورد؟

در پاسخ به این سوال باید گفت خیر...زیرا که ژن های ماده نسبت به نر قوی تر هستند و بر آن غالب می شوند...بنابراین دراین مثال ممکن هست جوجه های خاکستری ناقل نژاد لوتینو...یا جوجه های ابلق تولید کنیم...

سوال:اگر در همین مثال آقای الف نژاد خالص لوتینو ماده داشته باشد و یک نر خاکستری ناقل لوتینو داشته باشد عاقبت نژاد جوجه ها چه می شود؟

یا اگر ماده خالص لوتینو با یک نر لوتینو ناخالص جفت بخورد چه جوجه ای حاصل می شود؟

یا اگر ماده ی خاکستری ناقل نژاد لوتینو با یک نر لوتینو خالص جفت بخورد حاصل چه می شود؟ یا اگر در همین حالت اگر ماده و نر خاکستری باشند ولی ناقل نژاد لوتینو باشند آیا می توان لوتینوی خالص تولید کرد؟

پاسخ به سوال اول: به خاطر غلبه ی نژاد ماده بر نژاد نر امکان تولید نژاد خالص وجود دارد..ولی در این حالت در اغلب موارد شاهد تولید نژاد هایی به غیرا ز نژاد خالص هستیم یا نژادهایی که تولید می شوند ممکن است ناقل نژاد خالص باشند.

پاسخ سوال دوم :به خاطر غلبه ی ژن ماده بر ژن نر امکان تولید نژاد خالص لوتینو وجود دارد...البته در کنار آن ممکن است نژاد های ابلق و ناخالص هم تولید شود

پاسخ سوال سوم:باید دید آیا ماده ی خاکستری که ناقل نژاد لوتینو است...در صورتی که ناقل نژاد خالص لوتینو باشد امکان تولدی جوجه های خالص وجود دارد...در غیر اینصورت امکان پذیر نیست.

یا زمانی که هم نر و هم ماده هر دو خاکستری باشند ولی ناقل نژاد لوتینو باشند؛ اگر ماده ناقل نژاد خالص باشد...احتمال تولید نژاد خالص وجود دارد ولی قطعی نیست...و در اکثر موارد جوجه ها به صورت لوتینوی ناخالص در می آیند.

سوال: شما در مثال بالا فقط از نژاد لوتینو و خاکستری حرف زدین، آیا در مورد سایر نژاد ها نیز صدق می کند؟

پاسخ : بله...دو نژاد لوتینو و خاکستری در مثال بالا تنها نماد دو نوع پرنده به دو نژاد متفاوت بودند...ولی به یاد داشته باشید که در مثال بالا فقط نژاد های خاکستری و لوتینو و وایت فیس مد نظر ما هستند...

 

سوال: می شه لطفا در مورد نژاد وایت فیس و خالصی و ناخالصی این نژاد بیشتر توضیح بدین؟

جزئیات را کمی روشنتر و واضحتر کنیم:

وایت فیس ها دو  دسته هستند:

وایت فیس عادی که سری به رنگ سفید و فاقد گونه ی پرتقالی

وایت فیس های ترکیبی...که شامل رنگ های خاکستری و سفید هستند که درصد زیادی از این رنگ ، جنس ماده را نشان می دهند یا اصطلاحا 99 درصد آنها ماده هستند. و حتی نژاد مرواریدی در این دسته قرار می گیرند..

ما در اینجا به وایت فیس های معمولی اشاره می کنیم که جنس نر هستند و ماده ها رو در مبحث نژاد های ناخالص مورد بررسی قرار می دهیم.

این نژاد وایت فیس نر(صورتی به رنگ سفید و پایین تنه ی خاکستری رنگ) جزء نژاد هایی هستند که می توانند خالص باشند.

به عنوان مثال:

ممکن هست یک نر وایت فیس ناقل نژاد دیگری باشند؛ مثلا نژاد لوتینو؛ حال اگر همین نروایت فیس را با ماده ی خالص لوتینو جفت بزنیم همانند مثال های  بالا پیش می رویم:

جوجه ها احتمال زیادی وجود دارد که نژاد خالص لوتینو باشند یا به احتمال کمی بتوانیم نژاد آلبینو تولید کنیم و سایر جوجه ها می توانند ماده وایت فیس های ابلق باشند.

و اگر وایت فیس نر مورد نظر ناقل نژاد خاکستری باشد..درصورت جفت خوردن با نژاد خالص ماده لوتینو...ممکن است

جوجه های ابلق و لپ پرتقالی تولید شود یا به احتمال کم نژاد خالص لوتینو تولید شود. و به احتمال پایین تری جوجه های وایت فیس تولید کنیم.

 

و اگر وایت فیس نر خالص با یک ماده ی خالص لوتینو جفت بخورد...به احتمال بسیار زیادی به نژاد آلبینو می رسیم..و در مواردی شاهد نژاد خالص لوتینو هم خواهیم بود. و گاها شاهد تولید ماده وایت فیس های ابلق نیز خواهیم بود.

و اگر ماده خاکستری باشد و ناقل نژاد لوتینو خالص و نر وایت فیس خالص:

درصد بسیاری از جوجه ها خاکستری ...و سایرین ابلق یا لوتینوی ناخالص خواهند بود. و احتمال بسیار پایینی جوجه های وایت فیس تولید می شوند.

و اگر ماده خاکستری  ناقل نژاد غیر خالص باشد و  با نر وایت فیس ناخالص:

هرگز نمی توان جوجه ی خالص لوتینو تولید نمود.

 

حال به سوال دوم و کلید می پردازیم: یعنی آیا می توان از نژاد های ناخالص مطلق و جفت زدن آنها ، جوجه های خالص تولید کرد؟

ابتدا منظور ما از ناخالص مطلق ، نژتاد های گل باقالی و سایر ابلق ها و وایت فیس های ابلق می باشد.

در پاسخ به سوال باید بگوییم بله..امکان پذیر هست...ولی اول باید بداینم که این نژاد ناخالص ماده ناقل چه نوع نژادی و جنسیت این عروس هلندی چیست؟

مثالی می زنیم:

ما یک ماده مرواریدی داریم؛ اولا نژاد ناخالص است...ثانیا جنس این عروس هلندی ماده است...به عنوان مثال زمانی که این ماده را بررسی می کنیم ناگهان می بینیم چشم این ماده به رنگ قرمز است، پس این ماده ی مرواریدی ناقل نژاد لوتینو است..پس به سبب ماده بودن این نژاد  در صورت جفت زدن این ماده مرواریدی با یک نر خالص لوتینو 50 درصد احتمال آن وجود دارد که جوجه های خالص لوتینو تولید کنیم...

مثالی دیگر می زنیم:

ما یک عروس هلندی ابلق داریم:

اولا این ابلق مورد نظر ما جنس ماده و پاهای وی به رنگ خاکستری است..پس این ابلق ناقل نژاد خاکستری هم می باشد

و درصورت جفت زدن این نر با یک نژاد خاکستری  خالص...احتمال 50 درصد وجود دارد که جوجه های تولید شده خالص خاکستری باشند.

و مثال آخر:

ما یک عدد ماده گل باقالی داریم؛ نوک گل باقالی به رنگ صورتی و پاها روشن است...پس دو احتمال وجود دارد این گل باقالی ما یا ناقل نژاد لوتینو است یا ناقل نژاد زرد عروس هلندی...

در صورت جفت خوردن این عروس هلندی با یک عروس هلندی مثلا خاکستری 25 درصد احتمال تولید نژاد لوتینو

25 درصد احتمال تولید نژاد زرد و 40 درصد جوجه ها خاکستری و ده درصد باقی مانده نژاد گل باقالی هستند.

سوال: منظور شما از این مثال را متوجه نشدیم..بیشتر توضیح بدین!!؟

منظور اصلی ما در نژاد های ابلغی مثل گل باقالی ، مرواریدی و وایت فیس های ابلق به این معناست...که احتمال تولید نژاد های خالص از این نژاد ها حداکثر نصف رو به پایین می باشد...

می توان از این نژاد ها خالص تولید کرد ولی احتمال آن خیلی پایین و دربعضی مواقع به صفر می رسد.

و اصطلاحا گفته می شود واریته نژاد های تولید شده از ابلق ها گوناگون است...پس جفت زدن نژاد های ناخالص مطلق برای تولید نژاد های خالص کاری مناسب نیست....مگر آنکه از طریق ازمایشات ژنتیکی و داروهای هورمونی انجام گیرد.

سوال:

آیا می توان از نژاد های ابلق ، جوجه های هم رنگ خودشان را تولید کرد؟

بله...ابتدا باید جنسیت پرنده را مد نظر قرار داد...

به عنوان مثال یک ماده ی گل باقالی یا مرواریدی  احتمال دارد5 درصد جوجه هایش هم نژاد خودش باشند.

ولی در وایت فیس های ابلغ چنین وضعیتی صدق نمی کند و جوجه های متولد شده نسبت به مادر از تنوع رنگ زیادی برخوردار هستند و کمتر مورد پیش می آید که هم رنگ مادر خود باشند.

 

سوال : لطفا در مورد وایت فیس های ابلغ بیشتر توضیح بدهید؟!!

در تصویر زیر نمونه ای وایت فیس های ابلغ را مشاهده می کنید:
منظور ما از وایت فیس های ابلغ آن دسته از عروس هلندی هایی هستند که قسمتی از رنگ بدنشون به رنگ سفید و ما بقی به رنگ خاکستری است به طوری که سر و سینه تا انتهای پای پرنده به رنگ  سفید و بال ها یا قسمتی از بالها و گردن  به رنگ خاکستری هستند.

اغلب این نژاد ها از جنس ماده هستند و معمولا به دو صورت تولید می شوند:

نر آلبینو+ ماده خاکستری  و در مواردی عکس آن صدق می کند

نژاد لوتینو+ نژاد وایت فیس

 

وایت قیس های ابلغ هم، هر کدوم می توانند ناقل یک نوع نژاد خاصی مثلا لوتینو یا خاکستری یا خود وایت فیس باشند. که با جفت زدن هر یک از وایت فیس های ابلغ شاهد تولید جوجه های مختلفی هستیم که در پست های قبلی مطرح شد.

 

[ پنج‌شنبه 29 تیر‌ماه سال 1391 ] [ 00:40 ] [ حامد نجفی ]
.: مرجع تخصصی عروس هلندی :.

درباره

برچسب های سایت
سایت عروس هلندی  سایت جدید عروس هلندی  سایت بزرگ عروس هلندی

بزرگترین سایت عروس هلندی  مطالب عروس هلندی  درباره ی عروس هلندی  زندگی نامه ی عروس هلندی  تاریخچه ی عروس هلندی  عروس هلندی ایرانی  بزرگ کردن عروس هنلدی در ایران-صدای عروس هلندی-عروس هلندی ایرانی-عروس هلندی زیبا-عروس هلندی سفید-عروس هلندی ناز   رقص عروس هلندی-اطلاعات عروس هلندی-عروس هلندی بزرگ-عروس هلندی بالغ-عروس هلندی جوان-عروس هلندی جوجه-جوجه سرنگی-سرنگ جوجه-سرنگ عروس عروس هلندی-آهنگ عروس هلندی-حرف زدن عروس هلندی-تقلید عروس هلندی-جیغ عروس هلندی-گاز عروص هلندی-گاز گرفتن عروس هلندی-عروس هلندی رام-عروس هلندی وحشی-فروش عروس هلندی-عروس هلندی ماده-مشخصات عروس هلندی ماده-درباره ی عروس هلندی ماده-تخم عروس هلندی ماده-تعیین جنسیت ماده عروس هلندی-تعیین جنسیت عروس هلندی نر-جنسیت عروس هلندی-تعیین جنسیت عروس هلندی جوجه-تخم عروس هلندی-بزرگ کردن جوجه عروس هلندی-بیماری عروس هلندی-جفت مولد عروس هلندی-حرف زدن عروس هلندی-غذای عروس هلندی-ارزن عروس هلندی-قفس عروس هلندی-مدفوع عروس هلندی-لانه ی عروس هلندی-سن عروس هلندی-دعوای عروس هلندی-قیمت عروس هلندی-مریضی عروس هلندی-عروس هلندی مریض-بزرگترین سایت طوطی برزیلی ، سن طوطی برزیلی ، تعیین جنسیت طوطی برزیلی ، نژاد طوطی برزیلی ، جفت طوطی برزیلی ، بیماری طوطی برزیلی ، پر طوطی برزیلی ، سن کوتوله برزیلی ، جنسیت لاوبرد،لاوبرد ایرانی، انواع طوطی بززیلی ، نژاد لاوبرد، نژاد کوتوله برزیلی ،جفت زدن لاوبرد، رفتار طوطی برزیلی ، لاوبرد ماده ، ماده آماده، لاوبرد نر، طوطی برزیلی نر و ماده، محل نگهداری طوطی برزیلی